Aanvraagformulier

Maak gebruik van het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning.

Lees de spelregels en de criteria (zie elders op deze website) goed door voordat het formulier wordt ingevuld. Doe dit tijdig, want het stichtingsbestuur vergadert 3-4 keer per jaar en daardoor kan het vaak wel 2-3 maanden duren alvorens een ondersteuning kan worden bevestigd. 

Eventuele vragen kunnen vooraf schriftelijk worden ingediend bij een van de volgende bestuursleden:

Lidwien Hupkens: lidwien@stroomevents.nl
Han Verheijden: han@hanverheijden.nl 

Er wordt over de motivatie van de toekenning niet gecommuniceerd, anders dan dat deze wordt bevestigd of niet.

  • Gegevens aanvragen

  • Correspondentieadres

  • Bestuur (naam en functies)

  • Doelstelling organisatie (volgens statuten)

  • Kernactiviteiten van de organisatie

  • Visie

  • Omschrijving van het project

  • Toegestane bestandstypen: pdf.