Aanvraagformulier

Maak gebruik van het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning.

Lees de spelregels en de criteria (zie elders op deze website) goed door voordat het formulier wordt ingevuld. Doe dit tijdig, want het stichtingsbestuur vergadert 3-4 keer per jaar en daardoor kan het vaak wel 2-3 maanden duren alvorens een ondersteuning kan worden bevestigd. 

Eventuele vragen kunnen vooraf schriftelijk worden ingediend bij een van de volgende bestuursleden:

Lidwien Hupkens: lidwien@stroomevents.nl
Han Verheijden: han@hanverheijden.nl 

Er wordt over de motivatie van de toekenning niet gecommuniceerd, anders dan dat deze wordt bevestigd of niet.

 • Gegevens aanvragen

  Je kunt als organisatie (stichting) aanvragen, of als individuele maker.
 • als je aanvraagt als individuele maker, zet hier dan je eigen naam
 • Als je aanvraagt als individuele maker, laat dit veld dan open
 • Correspondentieadres

 • Bestuur (naam en functies)

 • Doelstelling organisatie (volgens statuten)

 • Omschrijving van het project

  Hier beschrijf je waaraan je de bijdrage van Vrienden Podiumkunsten wilt gaan besteden. Bij de beoordeling letten we erop of er voldoende aan de selectiecriteria wordt voldaan. Neem deze dus goed door!
 • Beschrijf hier waaraan je de bijdrage van Vrienden Podiumkunsten wilt gaan besteden
 • Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 12 MB.
 • Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 12 MB.