Ondersteuning Chassé-theater

Met het Chassé Theater heeft de Stichting een bijzondere band. Onze sympathie uit zich onder meer doordat Vrienden Podiumkunsten Breda zich voor meerdere jaren verbonden is als sponsor Choreeg.

Inzet van netwerk en expertise

De bestuurders van de Vrienden beschikken allen over specifieke expertise en een bepaald netwerk. De kennis varieert van kennis over financiën en bedrijfsorganisatie tot theaterwetenschappen, marketing of bouwkunde.

Deze competenties kunnen soms effectief worden ingezet in de vorm van eenvoudige consultancy. Hiermee kunnen bijvoorbeeld onervaren of bedrijfskundig minder geschoolde kunstenaars en podia profiteren.

Financiële Ondersteuning

Uit de inkomsten van ons vermogen onttrekken wij jaarlijks zo’n € 15.000 om daarmee producties of organisaties financieel te helpen. Met sommige instellingen hebben wij een meer jaarlijkse of vaste relatie. Zo dragen wij jaarlijks met een bedrag van € 1.850,00 bij aan het Cultuurfonds van het Chassé Theater. Het festival ‘39 graden plus’ ontvangt ook al jaren een geldelijke ondersteuning en de Cultuurnacht van Breda krijgt ook bijna ieder jaar een sponsorbijdrage.

Daarnaast krijgen wij jaarlijks tussen de 5 en 15 aanvragen voor subsidiëring van vaak eenmalige uitvoeringen en optredens. Daarbij gaat het om zowel muziek als dans of theater en vertelkunst. In een doorsnee seizoen honoreren wij circa 10 aanvragen met een gemiddeld bedrag van circa € 1.000,00