Financiële ondersteuning

Uit de inkomsten van ons vermogen onttrekken wij jaarlijks zo’n € 15.000 om daarmee producties of organisaties financieel te helpen. Met sommige instellingen hebben wij een meer jaarlijkse of vaste relatie. Het festival ‘39 graden plus’ ontvangt al jaren een geldelijke ondersteuning en de Cultuurnacht van Breda krijgt ook bijna ieder jaar een sponsorbijdrage.

Daarnaast krijgen wij jaarlijks tussen de 5 en 15 aanvragen voor subsidiëring van vaak eenmalige uitvoeringen en optredens. Daarbij gaat het om zowel muziek als dans of theater en vertelkunst. In een doorsnee seizoen honoreren wij circa 10 aanvragen met een gemiddeld bedrag van circa € 1.000,-.

Netwerk & expertise

De bestuurders van de Vrienden beschikken allen over specifieke expertise en een bepaald netwerk. De kennis varieert van kennis over financiën en bedrijfsorganisatie tot theaterwetenschappen, marketing of bouwkunde.

Deze competenties kunnen soms effectief worden ingezet in de vorm van eenvoudige consultancy. Hiermee kunnen bijvoorbeeld onervaren of bedrijfskundig minder geschoolde kunstenaars en podia profiteren.

Aanvraagformulier

Spelregels

Voor het in aanmerking komen van een financiële ondersteuning gelden bepaalde spelregels. De belangrijkste zijn hieronder samengevat:

 • Projecten dienen schriftelijk te worden ondersteund met informatie over de initiatiefnemer (zie formulier);

 • Doel en plan van aanpak zijn concreet en duidelijk omschreven;

 • Je hebt een sluitende begroting en financieringsaanpak die laat zien waar onze financiële bijdrage aan wordt besteed;

 • Tijdens onze vergaderingen nemen we een besluit over de honorering van de dan verwerkte aanvragen en over de condities van de toekenning. De volgende vergadering vindt plaats op 14 maart 2024. Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 maart, worden dan behandeld.

 • De uitvoering van het project dient in ieder geval binnen twaalf maanden na toezegging te zijn uitgevoerd resp. serieus te zijn opgestart;

 • Van de uitgaven van bedragen of de opvolging van adviezen wordt je per e-mail op de hoogte gebracht.

Aanvraagformulier

Selectiecriteria

Bij het selecteren van de relevante podia/podiumkunstenaars, bijzondere talenten en publieksgroepen (die podiumbezoek-participatie bevorderend werken) gaan wij zorgvuldig te werk. Daarbij worden deze criteria gehanteerd:

 • Alle disciplines in de podiumkunsten (dans, theater, muziek, opera, circus etc.) komen in aanmerking, maar projecten met een interdisciplinaire insteek hebben een pré;

 • Uitgave van boeken over podiumkunst of beeldende kunsten e.d. worden niet ondersteund;

 • De Stichting richt zich geografisch uitsluitend op Breda. De voorkeur gaat uit naar een productie met een stads- of wijkgericht, breed bereik met voor de podiumkunst relatief nieuwe doelgroepen;

 • We richten ons vooral op jeugdige en innovatieve makers met groeipotentieel;

 • Hoewel dit criterium geen verplichting is, zien we bij toekenning graag onze naam genoemd in publicaties of programma’s, zodat meer jonge makers kunnen kennismaken met Vrienden PodiumKunsten. Nadien evalueren we graag gezamenlijk de resultaten van de productie;

 • De voorkeur gaat uit naar projecten en makers met een relatief klein budget. Middelgrote instellingen kunnen wel experimentele en budgettair kwetsbare projecten aandragen in de verwachting dat dit ondersteuning door derden gemakkelijker maakt.

Aanvraagformulier