Financiële ondersteuning

Uit de inkomsten van ons vermogen onttrekken wij jaarlijks zo’n € 15.000 om daarmee producties of organisaties financieel te helpen. Met sommige instellingen hebben wij een meer jaarlijkse of vaste relatie. Het festival ‘39 graden plus’ ontvangt al jaren een geldelijke ondersteuning en de Cultuurnacht van Breda krijgt ook bijna ieder jaar een sponsorbijdrage.

Daarnaast krijgen wij jaarlijks tussen de 5 en 15 aanvragen voor subsidiëring van vaak eenmalige uitvoeringen en optredens. Daarbij gaat het om zowel muziek als dans of theater en vertelkunst. In een doorsnee seizoen honoreren wij circa 10 aanvragen met een gemiddeld bedrag van circa € 1.000,-.

Netwerk & expertise

De bestuurders van de Vrienden beschikken allen over specifieke expertise en een bepaald netwerk. De kennis varieert van kennis over financiën en bedrijfsorganisatie tot theaterwetenschappen, marketing of bouwkunde.

Deze competenties kunnen soms effectief worden ingezet in de vorm van eenvoudige consultancy. Hiermee kunnen bijvoorbeeld onervaren of bedrijfskundig minder geschoolde kunstenaars en podia profiteren.

Spelregels

Voor het in aanmerking komen van een financiële ondersteuning gelden bepaalde spelregels. De belangrijkste zijn hieronder samengevat:

 • Je programma is concreet en duidelijk omschreven;

 • Je hebt omschreven waar je de bijdrage van Vrienden Podiumkunsten voor wilt inzetten. Laat zien bij welke selectiecriteria je project past. De selectiecriteria vind je onder deze spelregels.

 • Je hebt een begroting die laat zien waar onze bijdrage aan besteed wordt;

 • Je project start uiterlijk binnen 12 maanden na toezegging;

 • Tijdens vergaderingen nemen we besluiten over binnengekomen aanvragen en de condities van de toekenning. Van de uitslag wordt je per e-mail op de hoogte gebracht.

  Let op: de volgende vergadering vindt plaats op 29 augustus 2024.
  Aanvragen ingediend vóór 1 augustus, worden dan behandeld.

 • Bij toekenning zien we graag Vrienden Podiumkunsten vermeld in je publicaties of programma’s, zodat meer jonge makers kunnen kennismaken met Vrienden PodiumKunsten.

Selectiecriteria

Bij het selecteren van de relevante podia/podiumkunstenaars, bijzondere talenten en publieksgroepen (die podiumbezoek-participatie bevorderend werken) gaan wij zorgvuldig te werk. Daarbij worden deze criteria gehanteerd:

 • 1. Hoewel alle disciplines in de podiumkunsten (dans, theater, muziek, opera, circus etc.) in aanmerking komen, scoren projecten met een interdisciplinaire insteek hoger in de beoordeling;

 • 2. De Stichting richt zich geografisch uitsluitend op Breda. De voorkeur gaat uit naar een productie met een stads- of wijkgericht, breed bereik met voor de podiumkunst relatief nieuwe doelgroepen;

 • 3. Je project of programmaonderdeel richt zich op jeugdige en innovatieve makers met groeipotentieel;

 • 4. Kleinschalige projecten en makers steunen we graag. Middelgrote instellingen kunnen wel experimentele en budgettair kwetsbare projecten aandragen.

 • Let op: de uitgave of productie van boeken wordt niet ondersteund;