Spelregels

Voor het in aanmerking komen van een financiële ondersteuning gelden bepaalde spelregels. De belangrijkste zijn hieronder samengevat:

 • Projecten dienen schriftelijk te worden ondersteund met informatie over de initiatiefnemer (zie formulier);

 • Doel en plan van aanpak zijn concreet en duidelijk omschreven;

 • Het project heeft een sluitende begroting en financieringsaanpak, incl. professionele en/of financiële bijdrage die van de Vrienden wordt verwacht;

 • Zo mogelijk wordt een recent financieel verslag van de initiatiefnemer bijgevoegd;

 • De indiener wordt door de Vrienden binnen drie maanden geïnformeerd over de honorering van zijn of haar verzoek; alsmede over de condities van toekenning;

 • De uitvoering van het project dient in ieder geval binnen twaalf maanden na de toezegging te zijn uitgevoerd resp. serieus te zijn opgestart;

 • Van de uitgaven van bedragen of de opvolging van adviezen wordt de stichting per e-mail op de hoogte gebracht.

Aanvraagformulier

Selectiecriteria

Bij het mobiliseren en selecteren van de relevante podia/podiumkunstenaars, bijzondere talenten en publieksgroepen (waarvan de podiumbezoek-participatie kan worden bevorderd) willen wij zorgvuldig te werk gaan. Voor allen die de financiële en/of professionele steun van de Stichting effectief kunnen gebruiken, worden de navolgende criteria gehanteerd:

 • Alle disciplines in de podiumkunsten (dans, theater, muziek, opera, circus etc.) komen in aanmerking, maar projecten met een interdisciplinaire insteek hebben een pré;

 • Uitgave van boeken over podiumkunst of beeldende kunsten e.d. worden niet ondersteund;

 • De Stichting richt zich geografisch uitsluitend op Breda. De voorkeur gaat uit naar een productie met een stads- of wijkgericht, breed bereik met voor de podiumkunst relatief nieuwe doelgroepen;

 • We richten ons vooral op jeugdige en innovatieve makers met groeipotentieel;

 • Hoewel dit criterium geen verplichting is, zien we bij geselecteerde projecten graag onze naam genoemd in publicaties of programma’s en nadien evalueren we graag gezamenlijk de resultaten van de productie;

 • De voorkeur gaat uit naar projecten met een relatief klein budget, maar grote instellingen kunnen wel experimentele en budgettair kwetsbare projecten aandragen in de verwachting dat dit ondersteuning door derden gemakkelijker maakt.

Aanvraagformulier